ChinaBrand Fair, 2019. június 3-5.

Már most regisztráljon látogatóként a jövő évi China Smart Expo-ra!

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsők között 2018-as China Smart Expo-ról.

Csányi Winery Co.

Tevékenységi kör

Prémium minőségű borok, likőrök és alkoholos italok

Kapcsolat

Kapcsolattartó: Nagy Anette

Telefonszám: +36/30 916 3135

Email: anette.nagy@csanyipinceszet.bonafarm.hu

Weboldal: www.csanyipinceszet.hu

Kategóriák

A vállalatról

Pincészetünk fejlesztéseinek eredményeképpen a külső megújuláson túl modern borászati üzemmé vált, ahol a ha­ladó szellemű bor­ké­szí­tés­hez nél­kü­löz­he­tet­len tech­no­ló­gia bir­to­ká­ban sem fe­led­ke­zünk meg a ki­a­la­kult nagyszerű bor­ké­szí­tési ha­gyo­má­nyok­ról, me­lyek lé­nyege: a szőlőben meg­ter­melt ér­té­ke­ket ma­xi­má­li­san és nagy biz­ton­ság­gal meg­je­le­ní­teni a bo­rok­ban. Korszerű szőlőfeldolgozó rend­sze­rünk mód­sze­ré­ben a ha­gyo­má­nyokra épül, bo­ra­ink ha­gyo­má­nyos fa­hor­dós és bar­ri­que hor­dós ér­le­lé­sét pe­dig biz­ton­sá­gos pa­lac­ko­zás kö­veti – je­len­leg leg­mo­der­nebb­nek szá­mító pa­lac­kozó gép­sor­ral. Évente 2 mil­lió pa­lack bort ké­szí­tünk.

Az előzetes időpont foglalás jelenleg nem elérhető

Nincsenek még feltöltött termékek

Galéria